TẢI ỨNG DỤNG

Với Windows

  1. Yêu cầu Hệ điều hành Windows 7 trở lên.
  2. Yêu cầu NET Framework 4.5 trở lên (Tải về tại đây)
  3. Kiểm tra Tường lửa (nếu có) trước khi cài đặt

Quét mã QR code để chuyển tới kho ứng dụng của Apple hoặc Google