ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG DỊCH VỤ KARO 

Điều khoản sử dụng là bản thỏa thuận sử dụng ứng dụng giữa Tổng Công ty Dịch vụ Viễn thông (“VNPT VinaPhone”) và người dùng. Trước khi người dùng tiến hành tải, cài đặt, sử dụng tất cả hoặc bất kỳ phần nào của ứng dụng “Karo” (“Ứng dụng”) (bao gồm nhưng không giới hạn phần mềm, các file và các tài liệu liên quan) hoặc sử dụng các Ứng dụng do VNPT VinaPhone cung cấp để kết nối đến Ứng dụng vui lòng đọc kỹ Điều khoản sử dụng dưới đây:

 1. Đồng ý với Điều khoản
  1. Tất cả người dùng có trách nhiệm sử dụng Ứng dụng phù hợp với các mục nêu trong Điều khoản này. Người dùng không được sử dụng Ứng dụng trừ khi họ đồng ý với các Điều khoản. Thoả thuận là hợp lệ và không thể hủy ngang.
  2. Người dưới 15 tuổi có thể sử dụng Ứng dụng khi có sự đồng ý của cha, mẹ hoặc người đại diện hợp pháp. Nếu người dùng sử dụng Ứng dụng trên danh nghĩa, hoặc cho các mục đích của một doanh nghiệp kinh doanh, thì doanh nghiệp kinh doanh đó cũng được coi là đã đồng ý với các Điều khoản. Thoả thuận là hợp lệ và không thể hủy ngang.
  3. Khi đã sử dụng Ứng dụng, người dùng được coi là đã đồng ý với các Điều khoản. Thoả thuận là hợp lệ và không thể hủy ngang.
  4. VNPT VinaPhone có thể sửa đổi, bổ sung Điều khoản sử dụng khi VNPT VinaPhone xét thấy cần thiết mà không cần thông báo trước cho người dùng. Người dùng có trách nhiệm tự kiểm tra nội dung sửa đổi, bổ dung Điều khoản sử dụng, việc tiếp tục sử dụng Ứng dụng của người dùng được coi là chấp nhận những thay đổi Điều khoản sử dụng. Người dùng có trách nhiệm kiểm tra nội dung sửa đổi/cập nhật của Ứng dụng. Nếu người dùng không đồng ý với các Điều khoản sử dụng hoặc các nội dung sửa đổi/cập nhật Ứng dụng, vui lòng chấm dứt sử dụng Ứng dụng ngay lập tức.
 1. Giới thiệu về Ứng dụng
  1. Karo là một hệ thống ứng dụng đa nền tảng cung cấp các Ứng dụng truyền thông và giá trị cộng thêm cho cộng đồng doanh nghiệp. Ứng dụng có thể cung cấp cho các khách hàng doanh nghiệp một mô hình hoạt động mạng xã hội doanh nghiệp riêng biệt, linh hoạt, an toàn, với chi phí hợp lý nhằm phát huy hiệu quả trong kinh doanh và hình thành một văn hóa năng động trong các hoạt động của doanh nghiệp.
  2. Các tính năng chính: (1). Hiện số thuê bao thực; (2). Thực hiện các cuộc gọi, nhắn tin trong ứng dụng, từ ứng dụng ra cố định, di động theo hình thức O2O (online-online, offline-offline, online-offline); (3). Danh bạ doanh nghiệp đồng bộ trên cloud; (4). Tổng đài ảo; (5). Điện thoại hội nghị; (6). Phòng họp doanh nghiệp; (7). Phòng họp cá nhân; (8). Bảng tin nội bộ doanh nghiệp; (9). Bộ biểu tượng cảm xúc; (10). Các hoạt động nội bộ doanh nghiệp.
 1. Quy định về tài khoản
  1. Để sử dụng các thành viên phải tải về và cài đặt Ứng dụng Karo trên điện thoại hoặc máy vi tính. Sau khi tải Ứng dụng, thông tin cá nhân của bạn sẽ được tự động thu thập để cung cấp các Ứng dụng mà bạn yêu cầu. Nếu bạn sử dụng Ứng dụng với tư cách thành viên của một tài khoản doanh nghiệp, hệ thống sẽ lấy thêm các thông tin về số điện thoại cũng như thời lượng cuộc gọi đi của bạn và gửi tới tài khoản doanh nghiệp tương ứng.
  2. Bạn phải chịu trách nhiệm bảo mật tài khoản và mật khẩu cá nhân, bạn đồng ý thông báo ngay lập tức cho VNPT VinaPhone khi phát hiện tài khoản và mật khẩu của mình bị sử dụng trái phép.
 1. Nghĩa vụ của thành viên
  1. Bạn phải tuân thủ Luật pháp của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam cũng như thông lệ quốc tế về Internet. Không được sử dụng Ứng dụng vào các mục đích vi phạm pháp luật, trái với chuẩn mực đạo đức xã hội, thuần phong mỹ tục,...
  2. Bạn phải đồng ý và đảm bảo không sử dụng Ứng dụng để tiến hành các hoạt động bất hợp pháp nào (bao gồm nhưng không giới hạn xâm phạm quyền riêng tư/xâm phạm sở hữu trí tuệ/theo dõi, làm phiền người khác/thu thập, lưu trữ thông tin cá nhân của người khác dựa trên mục đích trên.)
  3. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về bất kỳ nội dung mà bạn thực hiện đăng công khai hoặc gửi thông qua Ứng dụng, bao gồm nhưng không giới hạn các thông tin, dữ liệu, văn bản, phần mềm, âm nhạc, âm thanh, hình ảnh, đồ họa, video, tin nhắn, ... Bạn không được sử dụng các công cụ (phần mềm, ứng dụng, virus,…) để hỗ trợ việc đăng công khai hoặc gửi thông qua Ứng dụng ngoài các công cụ của Ứng dụng hoặc được sự đồng ý của VNPT VinaPhone.
  4. Bạn không được phép đăng tải lên Ứng dụng các nội dung như sau:
   • Các bài đăng có nội dung, hình ảnh trái đạo đức xã hội, thuần phong mỹ tục.
   • Liên quan đến an ninh, chính trị, chống lại nhà nước Việt Nam. Tiết lộ bí mật quốc gia, gây phương hại đến an ninh xã hội. Gây mâu thuẫn giữa các dân tộc, sắc tộc, tôn giáo.
   • Dùng các từ ngữ không phù hợp để chỉ trích, gây gỗ, vi phạm thuần phong mỹ tục, bản sắc văn hóa Việt Nam, tuyên truyền, kích động bạo lực, tội ác, tệ nạn xã hội.
   • Quảng cáo, tuyên truyền, mua bán hàng hoá, dịch vụ thuộc danh mục cấm theo quy định của pháp luật.
   • Vu khống, xuyên tạc, làm ảnh hưởng đến đời tư, danh dự, uy tín hoặc xâm phạm đến tài sản của cá nhân/tổ chức, gây mâu thuẫn giữa các thành viên.
   • Ngoài việc bị xóa bỏ nội dung vi phạm, bạn có thể bị tạm khóa tài khoản hoặc khóa tài khoản vĩnh viễn khi vi phạm các nội dung nêu trên.
  5. VNPT VinaPhone có thể không thường xuyên kiểm duyệt nội dung mà bạn thực hiện đăng công khai hoặc gửi thông qua Ứng dụng; tuy nhiên, chúng tôi có thể từ chối hoặc xóa nội dung mà bạn thực hiện, nếu cần. Trong trường hợp bị từ chối/xóa nội dung, bạn vẫn phải chịu trách nhiệm trước VNPT VinaPhone và pháp luật về nội dung bạn đã thực hiện.
  6. Bạn đảm bảo rằng bạn có quyền sở hữu hoặc có quyền sử dụng hợp pháp nội dung mà bạn thực hiện đăng công khai hoặc gửi qua Ứng dụng. Bạn đảm bảo VNPT Vinaphone sẽ không bị khiếu nại, khiếu kiện hay không bị phát sinh tranh chấp, không chịu khoản bồi thường, phạt nào từ nội dung mà bạn đăng công khai hoặc gửi qua Ứng dụng.
  7. Bạn không được tiết lộ, phát tán hoặc chia sẻ một phần hay toàn bộ nội dung Ứng dụng. Không được sao chép, bán, cho thuê, chuyển giao quyền sử dụng Ứng dụng nếu không được VNPT VinaPhone cho phép.
  8. Bạn không được sửa đổi nội dung và phần mềm của Ứng dụng, không chơi, kết nối lại, hoặc truy cập các trang màn hình Ứng dụng trừ các tệp video quay màn hình được cung cấp bởi Karo, không thu thập thông tin cá nhân của người khác bằng cách sử dụng Ứng dụng và không được gây nguy hiểm hoặc cản trở hoặc hạn chế các tính năng Ứng dụng.
 1. Quyền sử dụng nội dung
  1. Với nội dung mà bạn đăng công khai hoặc gửi qua Ứng dụng, bạn chấp nhận tự động cấp cho Ứng dụng quyền sử dụng, tái sản xuất, xuất bản, hiển thị, sửa đổi, điều chỉnh, phát hành, biên dịch, cung cấp nội dung của bạn để đảm bảo (i) thể hiện đầy đủ chức năng của Ứng dụng, (ii) xét thấy có lợi cho thành viên, (iii) theo quy định của pháp luật. Quyền sử dụng được đề cập ở trên có thể được cung cấp lại cho một bên thứ ba theo phân quyền của VNPT VinaPhone hoặc theo quy định của pháp luật.
  2. Khi bạn xoá nội dung đã đăng công khai hoặc gửi qua Ứng dụng, quyền sử dụng trên sẽ hết hiệu lực sau một khoảng thời gian. Tuy nhiên Karo có thể vẫn giữ bản sao nội dung trên máy chủ.
  3. Bạn đồng ý bảo đảm VNPT VinaPhone không bị ảnh hưởng bởi bất kỳ khiếu nại hoặc truy vấn về quyền sở hữu trí tuệ của bất kỳ bên thứ ba nào do phát sinh từ nội dung mà bạn đăng công khai hoặc gửi qua Ứng dụng mà dựa vào đó Karo sử dụng, tái sản xuất, xuất bản, hiển thị, sửa đổi, điều chỉnh, phát hành, biên dịch, cung cấp và cung cấp quyền sử dụng cho bên thứ ba.
 1. Chính sách bảo mật
  Chúng tôi cam kết giữ bí mật và không thực hiện việc mua bán, tiết lộ thông tin người dùng cho bất kỳ bên thứ ba nào khi chưa được sự đồng ý từ người dùng trừ trường hợp đã được chấp thuận theo Điều khoản sử dụng. Chúng tôi sẽ tiết lộ thông tin của người dùng trong trường hợp được yêu cầu tiết lộ bởi cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc theo quy định của pháp luật.
 1. Quy định về quyền sở hữu và sử dụng Ứng dụng
  Quyền sở hữu và sử dụng Ứng dụng này thuộc về VNPT VinaPhone (và/hoặc chủ sở hữu khác của Ứng dụng, nếu có). Tất cả các quyền sở hữu trí tuệ liên quan bao gồm nhưng không giới hạn: mã nguồn, hình ảnh, dữ liệu, thông tin, nội dung chứa đựng trong Ứng dụng, các sửa đổi, bổ sung, cập nhật của Ứng dụng và các tài liệu hướng dẫn liên quan (nếu có) sẽ thuộc quyền sở hữu bởi VNPT VinaPhone (và/hoặc chủ sở hữu khác của Ứng dụng, nếu có). Không cá nhân, tổ chức nào được phép sao chép, tái tạo, phân phối, hoặc hình thức khác xâm phạm tới quyền của chủ sở hữu nếu không có sự đồng ý và cho phép bằng văn bản của VNPT VinaPhone (và/hoặc chủ sở hữu khác của Ứng dụng, nếu có).
 1. Xử lý vi phạm
  VNPT VinaPhone có quyền thực hiện bất kỳ hành động nào đối với các tài khoản vi phạm các quy định trong Điều khoản sử dụng này, bao gồm nhưng không giới hạn việc khóa tài khoản và/hoặc xóa bỏ toàn bộ các nội dung vi phạm, cũng như áp dụng các biện pháp xử lý pháp lý đối với các hình thức vi phạm nghiêm trọng.
 1. Thông báo
  1. Nhằm tuân thủ với các quy định của pháp luật, Ứng dụng sẽ thông báo cho bạn, bao gồm cả những người liên quan những thay đổi về Điều khoản sử dụng, bao gồm nhưng không giới hạn các hình thức thông báo qua thư điện tử, thư tay, tin nhắn SMS, MMS, thông tin đăng trên trang web dịch vụ hoặc các kênh thông tin khác.
  2. Bạn có thể sẽ không nhận được thông báo trước nếu bị xử lý vi phạm các Điều khoản sử dụng Ứng dụng hoặc sử dụng Ứng dụng không phép.
  3. Khi bạn đồng ý các Điều khoản sử dụng Ứng dụng sẽ đồng nghĩa bạn cho phép Karo gửi các thông báo liên quan qua tài khoản thành viên của bạn. Các thông báo một khi đã được gửi đi, sẽ được xem là Ứng dụng đã báo cho bạn kể cả bạn không đọc thông báo.
 1. Điều khoản khác
  1. “Điều khoản sử dụng” này cấu thành thỏa thuận đầy đủ và hoàn chỉnh giữa VNPT VinaPhone và bạn trong việc sử dụng Ứng dụng. Khi sử dụng Ứng dụng, bạn phải thực hiện đúng theo thoả thuận.
  2. Các tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến việc tải, cài đặt, sử dụng, chấm dứt sử dụng Ứng dụng sẽ được giải quyết theo pháp luật Việt Nam.
  3. Trong trường hợp VNPT VinaPhone không thực hiện hoặc chậm trễ thực hiện quyền trong điều khoản, không đồng nghĩa VNPT VinaPhone từ bỏ các quyền trên.
  4. Trong trường hợp một phần của điều khoản bị coi là không hợp lệ theo luật định, các điều khoản khác vẫn giữ nguyên hiệu lực.
  5. Tài khoản Karo của bạn là không thể chuyển nhượng, chuyển giao cho người khác sử dụng.